Ποιότητα

Αυστηρή Tήρηση Συγχρονων Πρακτικών

Στη ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ, η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων αποτελεί προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, το σύστημα ποιότητας της εταιρείας βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. και έχει ως στρατηγικό στόχο τη συνεχή βελτίωσή της.

Διατηρούμε παράλληλη πιστοποίηση, κατά ISO 9001:2015 καθώς και πιστοποίηση για την «Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων», σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 1348/8δ.

Επιπλέον, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με GMP από τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές, για την ασφαλή εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι υπηρεσίες διανομής και αποθήκευσης των προϊόντων βρίσκονται σε πλήρη και αυστηρή εναρμόνιση με όλες τις απαιτήσεις της GDP και επιθεωρούνται και αξιολογούνται συνεχώς προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ποιοτική απόδοση και να ληφθούν μέτρα όταν απαιτείται.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε απόκλιση, το τμήμα ποιότητας της ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ αναλαμβάνει τη διερεύνηση της αιτίας και καθορίζει τις απαιτούμενες διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες – εάν υπάρχουν – προκειμένου να επιλυθούν άμεσα τυχόν παράπονα των πελατών.

Για να αναφέρετε πρόβλημα ποιότητας, στείλτε μας email στη διεύθυνση:faranqa@faran.gr