Φαρμακοεπαγρύπνηση

Τηρούμε Προσεκτικά τις Απαιτήσεις Ασφαλείας

Η υπηρεσία Φαρμακοεπαγρύπνησης της ΦΑΡΑΝ λειτουργεί με βάση τις επιστημονικές αρχές και επίσης με βάση τις δραστηριότητες του παγκόσμιου συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης. Ο στόχος της Φαρμακοεπαγρύπνησης είναι να ανακαλύψει, να αξιολογήσει, να κατανοήσει και να αποφύγει ανεπιθύμητες ενέργειες ή οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα φαρμακευτικά μας προϊόντα.

Ανεξάρτητα από την ιδιότητά σας (επαγγελματίας υγείας, ασθενής κλπ), αναφέροντας ανεπιθύμητες ενέργειες συμβάλλετε ενεργά στην προσπάθειά μας να παρακολουθούμε στενά την ασφάλεια των φαρμάκων μας κατά την χρήση τους.

Για να αναφέρετε ένα περιστατικό που συνέβη κατά τη χρήση ενός από τα προϊόντα μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης του ΦΑΡΑΝ στέλνοντάς μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο pv-ΦΑΡΑΝ @ ΦΑΡΑΝ.gr (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα για να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται:

Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:
Τηλεφωνικά:
+30 210 625 4175
+30 210 996 0971

Με Φαξ:
+30 210 625 4190

Ταχυδρομικώς:
Προς: ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ
Υπόψη: Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνηνσης
Αχαΐας 5 & Τροιζηνίας,
Νέα Κηφισιά, 145 64

Όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται και τηρούνται εμπιστευτικά σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας ευρωπαϊκής και τοπικής νομοθεσίας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον έλεγχο της ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων.


Επιπλέον, περιστατικά ανεπιθύμητων ενεργειών μπορούν να αναφερθούν απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απευθείας υποβολή ανεπιθύμητων ενεργειών στον ΕΟΦ, παρακαλούμε ακολουθήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέλετε να αναφέρετε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες ενός φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη χρήση;