Δημοσιοποιήσεις

Δέσμευση για Ασφάλεια και Διαφάνεια

Σύμφωνα με τις πρακτικές της Ε.Ε. και το άρθρο 66 παράγραφος 7α του Κώδικα Δεοντολογίας του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και τις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA), η ΦΑΡΑΝ υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις εγκρίσεις, επιχορηγήσεις και δωρεές που πραγματοποιεί σε επαγγελματίες υγείας και οργανισμούς υγείας.